Home » Realisaties » Aanleg gazons » Smets

Smets

Dit project betreft de aanleg van een grasvlakte van 550m². Er werd gestart met het afgraven van de totale oppervlakte, waarna het omfrezen van de grond volgde, om deze luchtig te maken. Daarna werd er 85 ton bemeste grond aangevoerd, die tevens werd gefreesd zodat deze vermengd werd met de bestaande grond. Hierna volgde het volldig manueel egaliseren van de grond. Afsluitend volgde de plaatsing van de grasrollen (bigg-slabs), met een afmeting van 50m x 1m. Deze worden gelegd met een speciale motorkruiwagen. Zo plaatsen we 50m² in een mum van tijd. Daarna werd de grasvlakte nog 1 keer aangewalst. Hiervoor word een motorische wals van ca. 200kg gebruikt. Daarmee was de grasmat klaar voor gebruik.