Home » Realisaties » Aanleg gazons » Skydak

Skydak

Hier werd de totaaloppervlakte van 375m² opgehoogd met 50cm teelaarde, en voorzien van een draineersysteem. Er werden in totaal 6 sleuven gegraven voor het plaatsen van de draineerbuizen. De buizen werden voorzien van geo-textiel en grind om de waterdoorlatendheid te optimaliseren. Daarna kon het aanvullen van de sleuven en opvoeren van bemeste grond starten. De oppervlakte is volledig manueel gelijk gelegd. De grond kreeg ook nog extra bemesting met mestkorrels. De plaatsing van de grasmatten (2m x 50cm) werd manueel uitgevoerd. Eens deze matten geplaatst, werden ook deze weer afgerold om de matten en grond stevig aan te drukken. De grasvlakte kon na een weekje rusten in gebruik genomen worden.