Home » Realisaties » Natuur- en blauwsteen » Peeters

Peeters

De gehele oppervlakte van 670m² werd 30cm diep afgegraven. onder de 0 pas. Ook hier werd met 2 lagen stabilisé gewerkt: een eerste laag van 20cm werd stevig aangetrild en verdicht. Daarna volgde een laag van 5 cm stabilisé, chapenetten, en mortel. Hierop kwamen de tegels, die met een rubberen hamer werden geplaatst zodat alles 1 geheel vormde. De kleiklinkers werden dan geplaatst op 15cm stabilisé en aangetrild met trilplaat.


Hierna volgde plaatsing van de boordstenen, welke nauwkeurig tegen de blauwsteen tegels werden geplaatst. Hier werden uitzetvoegen en boordstenen opgespoten alvorens gestart werd met het opvoegen van deze oppervlakte.
Vervolgens werd een laag grind geplaatst met een dikte van 6cm, op een stabilisé bedding van ca. 12cm. Afsluitend werden de gevelplinten geplaatst. Deze werden volledig ingestreken met tegellijm en tegen de gevels geplaatst, en opgespoten met LM 113 Van Mapei.

Gebruikte materialen:

  • Viëtnamese blauwsteen 20x20x2.5 (getrommeld)
  • Blauwsteen gevelplinten
  • kleiklinkers oud holland
  • stabilisé met 150kg cement per/m³
  • Siliconen LM 113 (Mapei)
  • siergrind commeblencien
  • aqua drains 100x13x6
  • chapenetten