Home » Realisaties » Aanleg gazons » De Decker

De Decker

Hier werd gestart met het afgraven van de totale oppervlakte van 250m², en afvoeren van de slechte grond. De grond was niet goed waterdoorlatend zodat we hier eerst gebruik hebben gemaakt van een draineersysteem. Er werden 4 sleuven gegraven waarin drainage buizen werden geplaatst, zodat het water via deze buizen kon worden afgevoerd in een gracht achteraan de tuin. Daarna werd ook hier de grond eerst gefreesd, zodat deze luchtig werd. Vervolgens is 35 ton bemestte grond aangevoerd en gemengd onder de reeds gefreesde grond. De totale oppervlakte is manueel geëgaliseerd. De grond werd nog extra bestrooid met meststoffen, en daarna werden de grasmatten (met afmeting 2m x 50cm) manueel geplaatst. Deze vlakte werd ook nog eens afgerold zodat de grasmatten en grond goed vast kwamen te liggen. Zo werd deze strakke grasmat gecreeërd.