Home » Realisaties » Natuur- en blauwsteen » Bogaert

Bogaert

De totaaloppervlakte van 360m² werd volledig afgegraven, waarna een bedding werd voorzien van 15cm stabilisé. Deze werd aangetrild. Hierin werd de kandela steen geplaatst. Dit verloopt als volgt:

  • er wordt een draad gespannen over de hele breedte van het oppervlakte
  • dan wordt er circa 10cm stabilisé gelegd en wordt de kandela met een spaeciale hamer 1 voor 1 ingeklopt
  • na plaatsing van 15m² wordt de kandela ingestrooid met stabilisé. Deze wordt dan tussen de voegen gespoten met de waterdarm tot circa 3cm onder de bovenkant van de kandela.

Als afronding worden de boordstenen zorgvuldig geplaatst, en wordt de kandela opgevoegd met een cementvoeg.

Gebruikte materialen:

  • Kandela grey boordstenen in graniet
  • Viëtnamese blauwsteen
  • stabilisé met 150kg cement per/m³